SHK

stichting projecten docu

 

Stichting Helende Kunst heeft als doel

Het ondersteunen en stimuleren van (vernieuwende en/of multidisciplinaire) kunst-
en cultuuruitingen | Het voorlichten over en het ondersteunen en
stimuleren van toepassingen van integrale gezondheid | Het bevorderen
van een brede maatschappelijke participatie door toepassingen van integrale
gezondheid en/of (vernieuwende en/of multidisciplinaire) kunst- en cultuuruitingen |
Het leggen van verbindingen tussen integrale gezondheid en
(vernieuwende en/of multidisciplinaire) kunst en cultuur

 

Financering projecten

Om projecten te kunnen uitvoeren, zoekt de stichting financiering
door middel van subsidieaanvragen, fondsenwerving, donaties, crowdfunding...

 

De stichting is ANBI erkend, wat houdt dat in?

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende
Instellingen (ANBI) zijn vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting |
Mensen die een donatie willen doen aan de stichting,
kunnen dat aftrekken van de inkomstenbelasting

 


Stichting Helende Kunst
Kamer van Koophandel 22044927 | Telefoon 0118-650777 | Ing 3995363
www.stichtinghelendekunst.nl | info@stichtinghelendekunst.nl